راهنمای استفاده
در مرحله ی اول سایت با انتخاب چک مورد نظر به صفحه ی ورود داده منتقل می شوید.


طریقه ی قرار دادن چک:

با فرض اینکه میخواهیم یک کاغذ A4 معمولی را پرینت بگیریم عمل میکنیم

چک در حالت پرینت مطابق شکل زیر در روی کاغذ A4 قرار خواهد گرفت

Image title


دقت شود نیازی به استفاده از کاغذ A4 نمی باشد، و شکل فوق فقط جنبه ی آموزشی دارد.


در اولین مرحله باید چک مورد نظر را انتخاب کنید و یا از کادر بالای صفحه نام بانک مورد نظر را جستجو کنید.

Image titleبعد از انتخاب وارد صفحه ورود داده می شوید.

Image titleدر این صفحه با وارد کردن تاریخ و مبلغ و همچنین نام گیرنده ی چک کار شما به اتمام می رسد.جهت اطمینان از صحت نمایش درست روی دکمه "پیش نمایش" کلیک کنید.

حالت پیش نمایش چک شما بصورت زیر خواهد بود.


Image title


در صورت اطمینان از نمایش درست داده ها به صفحه قبل بازگردید و دکمه "پرینت" را کلیک کنید.

Image title


در این صورت فرم زیر نمایش داده می شود. صفحه ی سفید به معنی این است که شما میتوانید چک را در پرینتر قرار داده و دکمه OK را کلیک کنید.

کار در اینجا به اتمام می رسد.


نکته1:پیشنهاد می شود برای دفعه اول از روی چک خود یک کپی بگیرید و کپی به دست آمده را دقیقا به اندازه چک واقعی برش بدهید و پرینت را انجام دهید.

نکته2: در صورتی که چک شما از کادر خارج شده بود با تنظیم فاصله از چپ و یا بالا چک خود را تنظیم کنید.

نکته3:در صورتی که به هر دلیل داده های روی چک به درستی نمایش داده نشد دیدگاه خود را در همان فرم نسبت به مشکل پیش آمده مطرح کنید.

نکته4:این سایت با همه ی پرینتر ها سازکار است.