برای تماس با ما و یا ارسال قالب چک از طریق ایمیل  info@OnlineChequePrint.ir  اقدام فرمایید، لطفا دقت فرمایید عکس چک بصورت اسکن شده و کاملا واضح باشد و نیز طول و عرض آن را بر حسب سانتیمتر بفرستید.